fbpx
Tilbage

Idegrundlag og værdier

En del af dit netværk

Hos Handimobil arbejder vi for at gøre hverdagen lettere for handicappede og ældre medborgere, så de får bedre muligheder for at leve et aktivt liv på deres egne præmisser. Vi ser os selv som en del af netværket omkring borgeren. Derfor støtter og underviser vi også hjælpere og sundhedspersonale. Og derfor udvikler vi løsninger og hjælpemidler, der øger borgernes uafhængighed og er nemme og sikre at bruge, også for sundhedspersonale og familiemedlemmer. Vi brænder for det vi gør og det er vigtigt for os, at vores kunder og samarbejdspartnere oplever os som en engageret og respektfuld organisation, der handler med integritet. At vide at vi kan gøre en forskel i folks liv motiverer os til løbende at forbedre vores virksomhed og de løsninger, vi tilbyder.

Kvalitet og sikkerhed

Kvalitet er et nøgleord for os. Handimobils produkter opfylder de højeste standarder i branchen, og vi forbedrer løbende vores produkter og arbejdsmetoder. Vi stræber efter at “gøre det rigtigt”. Dette afspejles i ISO akkrediteringer og andre industristandarder, men også i de internationale leverandørpolitikker vi har for at sikre etisk produktion. Vi mener, at grundlaget for opbygningen af stærke og langvarige partnerskaber er kvalitetsfokus på et etisk grundlag.

Sikkerheden for de mennesker, der bruger vores produkter, har højeste prioritet. Derfor har vi veldefinerede interne processer, der sikrer hurtig reaktion på indrapporterede hændelser.

I hverdagen tilstræber vi at efterleve et fælles værdisæt:

Integritet

Integritet

Vi optræder i overensstemmelse med Handicares værdier. Vi lover hvad vi kan holde og holder hvad vi lover både internt mellem kollegaer og eksternt i forhold til samarbejdspartnere.
Respekt

Respekt

Vi ser alle mennesker som ligeværdige individer. Vi udviser respekt over for kunder, forretningspartneres og kollegaers overbevisninger, holdninger og kultur. Vi gør plads til forskellighed og udfordrer med respekt.
Udviklingsparathed

Udviklingsparathed

Vi er åbne og nysgerrige overfor nye muligheder og udfordringer. Vi arbejder aktivt på at udvikle nye løsninger og metoder. Vi udvikler os både som individer og team.
Entusiasme

Entusiasme

Vi brænder for at gøre en forskel og for at blive endnu bedre. Via vores samarbejde og vores personlige indsats bidrager vi til at opnå vore fælles mål.
Engagement

Engagement

Vi bakker helhjertet op om beslutninger og bidrager aktivt til at vi gennemfører dem og når vore mål.
Kontakt os

Skriv til os
salg@handimobil.dk

Ring til os
+45 88 18 17 00

Adresse

Hovedkontor:
Baggeskærvej 48
7400 Herning
Danmark

Åbningstider:
Mandag til fredag: 8 – 16
Weekend: efter aftale